ПРАВИЛА УЧАСТІ В ПРОМО-АКЦІЇ «ДУБЛЯЖ ФІЛЬМУ ХЕЛЛБОЙ» СПІЛЬНО З ТЕЛЕПРОГРАМОЮ «СНІДАНОК З 1+1»

ПРАВИЛА УЧАСТІ В ПРОМО-АКЦІЇ «ДУБЛЯЖ ФІЛЬМУ ХЕЛЛБОЙ»

 1. Метою промо-акції «Дубляж фільму Хеллбой», надалі – Акція, є підвищення обізнаності населення щодо діяльності Організатора, привернення уваги до кіноіндустрії, стимулювання перегляду фільмів, які розповсюджує ТОВ «Кіноманія».
 2. Організатором Акції виступає ТОВ «Кіноманія», ідентифікаційний код – 32208748, місцезнаходження: м. Київ, вул. Іоанна Павла ІІ, б. 4/6, корпус А, к. 821, надалі – Організатор.

       Співорганізатором Акції виступає телепередача «Сніданок з 1+1» (разом - Організатори).

 1. Контроль над проведенням Акції та дотриманням цих Правил здійснюють Організатори.
 2. Акція проводиться в період з 16.03.2019 по 21.03.2019 включно, надалі Період Акції, на території України, окрім тимчасово окупованих територій та територій, на яких проводиться антитерористична операція.
 3. Учасником Акції можуть бути дієздатні особи, які досягли вісімнадцятирічного віку, мають паспорт громадянина України та ідентифікаційний номер, надалі – Учасник. Не можуть бути Учасниками Акції працівники Організаторів, а також їхні близькі родичі.
 4. Учасник Акції має право взяти участь в Акції лише один раз. Участь є безкоштовною і залежить виключно від волі Учасника. Всім Учасникам Акції надаються рівні права.
 5. Умови Акції. Особи, які відповідають критеріям, визначеним пунктом 5 вказаних Правил, та бажають взяти участь в Акції, повинні:
 • у період з 16 березня по 21 березня поставити відмітку Like під постом на https://www.facebook.com/snidanok/?fref=ts, що анонсує конкурс та поділитися цим постом з друзями у facebook на своїй сторінці (пост має бути доступний для публічного перегляду та знаходитись на сторінці
 • Двох переможців буде визначено випадковим чином за допомогою сервісу random.org
 1. Двом учасникам-переможцям буде надане право взяти участь у дублюванні фільму «Хеллбой» у м. Києві (місце, день та час дублювання буде визначено Організатором 25.03.2019 та повідомлено учасникам-переможцям особисто за допомогою електронного або телефонного зв’язку).
 2. Для участі у дублюванні фільму «Хеллбой» Учасник зобов'язаний з’явитися у зазначений день та час у місці проведення дубляжу (що буде погоджено Організатором), пред’явити оригінали документів (паспорт та довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру платника податку) та надати їх копії.
 3. Організатор має право відмовити у наданні права взяти участь у дублюванні фільму «Хеллбой» Учаснику, який надав неправдиві відомості про себе та/або не надав необхідних документів. Таке рішення Організатора є остаточним та оскарженню не підлягає.
 4. У випадку відмови Учасника, який має право взяти участь у дублюванні фільму «Хеллбой» від цього права чи якщо такий Учасник не з’явиться у день та час, зазначений Організатором, для участі у дублюванні фільму, Організатор залишає за собою право розпоряджатись правом на дублювання на власний розсуд.
 5. Своєю участю в Акції всі Учасники погоджуються на проведення фото- і кінозйомки за їхньою участю і на безкоштовне використання Організаторами їхніх прізвищ, імен, інших особистих даних, фотографій та зображень у друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, а також розміщення в мережі Інтернет, в тому числі з метою проведення рекламної кампанії Акції та/або організатора Акції.
 6. Учасники Акції дають згоду на те, що їх імена, фотографії, будь-які інші дані про них, включаючи аудіо- та відеозаписи, можуть бути використані в телерадіопередачах, в друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інших матеріалах тощо, у тому числі з рекламною метою, без будь-якої матеріальної винагороди та додаткового письмового погодження. Водночас учасники Акції дають згоду на інтерв’ю з їхньою участю під час та після закінчення Акції. Всі Учасники погоджуються з тим, що їхні дані, отримані під час проведення Акції та занесені до бази даних, можуть у подальшому бути використані Організаторами без будь-яких часових обмежень, у тому числі з рекламною метою, для надсилання інформації, повідомлень тощо. При цьому усі авторські права на такі інтерв'ю та матеріали повністю належать Організатору.

Учасник, що надає для участі в Акції фото-, відео-, аудіо- та/або твори, будь-які інші матеріали, надає Організаторам гарантію того, що цей Учасник є єдиним і належним власником усіх майнових прав інтелектуальної власності на зазначені матеріали та Учасником отримані належні письмові дозволи від усіх та будь-яких осіб, чиї зображення та/або інші об’єкти майнових чи особистих немайнових прав, в тому числі об’єкти права інтелектуальної власності, вміщені у вищезазначених матеріалах. Одночасно цей Учасник надає Організаторам дозвіл на використання зазначених вище матеріалів у будь-який спосіб без обмеження за територією та часом, а також гарантує, що Організатори при такому використанні не будуть зобов’язані отримувати у зв’язку з використанням вищезазначених матеріалів будь-які дозволи від третіх осіб та/або сплачувати на користь третіх осіб будь-яку винагороду. Учасник приймає на себе зобов’язання самостійно без залучення Організаторів врегулювати будь-які позови та/або претензії, пов’язані з використанням вищезазначених матеріалів Організаторами.

 1. Беручи участь в Акції, Учасник надає Організаторам свою згоду (в разі, якщо Учасником надаються персональні дані інших осіб, гарантує згоду таких осіб) на обробку наданих при проведенні Акції персональних даних, включаючи прізвище, ім'я, по батькові, номери засобів зв'язку та адресу електронної пошти, для цілей організації і проведення Акції, включаючи передачу персональних даних Організаторам, а також, у випадку обрання Учасника - фізичної особи Переможцем Акції - публікацію його прізвища, імені та по батькові, інших наданих Учасником даних на Інтернет-сторінці Акції. Суб'єкти персональних даних користуються правами, передбаченими статтею 8 Закону України «Про захист персональних даних».
 2. Беручи участь в Акції, всі Учасники погоджуються з Правилами та зобов'язуються їх виконувати, а також погоджуються на підписання всіх необхідних документів для документального засвідчення процедури дублювання фільму.
 3. Для уточнення будь-якого з пунктів цих Правил Учасник може звернутися в робочі дні з 10:00 до 18:00 за телефоном (044) 200 01 22 (дзвінки зі стаціонарних телефонів у межах України безкоштовні, дзвінки з мобільних телефонів – згідно з тарифами вашого оператора).
 4. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення з таких питань приймається Організатором.