Офіційні правила Акції «Розіграш брендованих подарунків до фільму «Кінгс Мен» на сторінці Kinomaniafilmdistribution в Інстаграм»

Офіційні правила Акції

«Розіграш брендованих подарунків до фільму «Кінгс Мен» на сторінці Kinomaniafilmdistribution в Інстаграм»

 

 

 1. Загальні положення
  1. Цими Офіційними Правилами (надалі — «Правила») визначається порядок проведення акції під умовною назвою «Розіграш брендованих подарунків до фільму «Кінгс Мен» на сторінці Kinomaniafilmdistribution в Інстаграм» (надалі – «Акція»).
  2. Організатор Акції Товариство з обмеженою відповідальністю «КІНОМАНІЯ», код ЄДРПОУ 32208748, місцезнаходження:  01042, місто Київ, вул. Іоанна Павла ІІ, буд. 4/6, корпус А, кімната 821  (надалі — «Організатор»).
  3. Переможці Акції будуть визначені за критеріями, викладеними в цих Правилах. Участь в Акції — безкоштовна. Акція не є азартною грою і не може бути використана в будь-якій формі азартних ігор. 
  4. Мета проведення Акції – популяризація діяльності Організатора Акції, привернення уваги до кіноіндустрії, стимулювання перегляду фільмів, які розповсюджує Організатор.
  5. Для проведення Акції, а також для здійснення контролю за ходом Акції та нагородження Переможців Акції Організатор має право залучати третіх осіб.

 

 1. Період і місце проведення Акції
  1. Період проведення Акції: з моменту здійснення публікації  про Акцію на сторінці Організатора в соціальній мережі Instagram https://www.instagram.com/kinomaniafilmdistribution/ 11.01.2022 року до 23 год. 59 хв. 18.01.2022 року.
  2. Місце проведення Акції: на всій території України, крім тимчасово окупованих територій та зони проведення Операції Об’єднаних Сил (далі – «Місце проведення Акції»).

 

 1. Загальні умови участі в Акції
  1. Учасниками Акції можуть дієздатні громадяни України, що досягли 18-річного віку, які проживають на території України, за винятком тимчасово окупованих територій та зони проведення Операції Об’єднаних Сил, які ретельно виконали всі дії, необхідні для участі в Акції, зазначені в цих Правилах (надалі – Учасник або Учасники). Фактом участі в Акції Учасники підтверджують свою повну згоду з усіма умовами цих Офіційних правил. (надалі — «Учасники»). 
  2. Не визнаються Учасниками і не мають права брати участь в Акції:
   1. представники Організатора Акції, особи і будь-які суб’єкти господарювання, що залучені до підготовки та/або проведення Акції;
   2. чоловік або дружина осіб, перелічених в підпункті і) п. 3.2. цих Правил,  а також їх найближчі родичі  (діти, брати/сестри, батьки).
   3. особи, які не є громадянами України, та/або постійно не проживають на території України;
   4. особи, які не виконали умови участі в Акції, порушили ці Правила;

 

 1. Правила участі в Акції
  1. Щоб взяти участь в Акції, Учаснику необхідно:
 1. Вподобати сторінку Організатора в соціальній мережі Instagram https://www.instagram.com/kinomaniafilmdistribution/;
 2. Вподобати сторінку студії Twentieth Century Studios в Україні в соціальній мережі Instagram  https://www.instagram.com/20thcenturyua/;
 3. Вподобати публікацію про проведення Акції на сторінці Організатора в соціальній мережі Instagram  https://www.instagram.com/kinomaniafilmdistribution/;
 4. Під публікацією про проведення Акції на сторінці Організатора в соціальній мережі Instagram відмітити друга чи друзів. Профіль учасника в соціальній мережі Instagram на час проведення Акції повинен бути відкритим.
  1. Зараховується один коментар з одного профілю Instagram учасника Акції. Інші коментарі з одного профілю Instagram учасника Акції до уваги не беруться. Кількість друзів, відмічених в коментарі, не обмежена.
  2. Учасники зобов'язуються свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам, а також не чинити дій, що ставлять під сумнів правомірність участі Учасника в Акції.
  3. Надання Учасником недостовірних/некоректних даних, наданих для участі в Акції (якщо надання такої інформації передбачене умовами Акції), в тому числі щодо засобів зв’язку з таким Учасником, позбавляє такого Учасника права на участь в Акції та звільняє Організатора від будь-яких зобов'язань перед таким Учасником.
  4. У разі виявлення Організатором Акції протиправних дій з боку будь-якої особи Учасника Акції, в тому числі ознак систематичного порушення даних Правил, Організатор має право усунути Учасника від подальшої участі в Акції. Організатор залишає за собою право визначати, які саме дії є порушенням цих Правил та які пояснення є обґрунтованими.
  5. Учасник Акції, що не виконує/неналежно виконує умови даних Правил, втрачає право на участь в Акції.

 

 1. Подарунковий фонд
  1. Подарунковий фонд Акції складають:
 • Парасоля «Кінгс Мен» – 1 шт.;
 • Бейсболка «Кінгс Мен» – 1 шт.;
 • Нашивка для одягу «Кінгс Мен» – 1 шт.
  1. Заміна подарунку грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом, не допускається.
  2. Організатор Акції залишає за собою право змінити подарунок. Якщо такі зміни матимуть місце, Організатор повідомить про них у порядку, передбаченому розділом 7 цих Правил.

 

 1. Визначення Переможців Акції
  1. Всього в Акції буде обрано 2 (два) переможці.
  2. Перший переможець отримає Парасолю «Кінгс Мен». Другий переможець отримає бейсболку «Кінгс Мен» та нашивку для одягу «Кінгс Мен».
  3. Визначення Переможців відбувається Організатором Акції 19.01.2022 за допомогою випадкового відбору за допомогою ресурсу Random.org.
  4. Оголошення результатів Акції буде здійснене шляхом розміщення відповідного повідомлення у вигляді коментаря під публікацією про проведення Акції на сторінці Організатора в соціальній мережі Instagram за посиланням https://www.instagram.com/kinomaniafilmdistribution/ не пізніше 20.01.2022 року.
  5. Після оголошення результатів Акції Організатор Акції зв’яжеться з переможцем Акції шляхом направлення відповідного повідомлення такому переможцю в соціальній мережі Instagram. Переможець зобов’язаний відповісти на таке повідомлення Організатора та повідомити про свою готовність отримати подарунок протягом 72 годин з моменту відправки повідомлення Організатором Акції Переможцю. У випадку, якщо протягом 72 годин з моменту відправки повідомлення Організатором Акції, Переможець не відповів на повідомлення Організатора та не підтвердив свою готовність отримати подарунок, він позбавляється права на отримання подарунку.
  6. Для отримання подарунку Переможець зобов’язаний:
   1. Надати Організатору якісну копію (скан-копію, фото-копію) довідки про присвоєння індивідуального податкового номеру,
   2. поштову адресу із зазначенням відділення Нової Пошти для відправки Подарунку.
  7. Копії документів, надані Переможцем Акції для отримання Подарунку, не підлягають поверненню. Учасники Акції, беручи участь в Акції, тим самим надають свою безумовну згоду на це.
  8. Організатор Акції не несе відповідальності за подальше використання Переможцями Акції Подарунків після їх вручення та/або за неможливість таким Переможцями скористатись належним чином їх Подарунками з будь-яких причин та/або будь-які наслідки використання Подарунків.
  9. Передача права на отримання Подарунків третім особам не допускається.

 

 1. Порядок і спосіб інформування про Правила та умови Акції
  1. Інформування про Правила та умови Акції здійснюється в мережі Інтернет на офіційному сайті Організатора Акції за посиланням http://kinomania.com.ua/contests.
  2. Ці Правила та умови Акції можуть бути змінені та/або доповнені Організатором Акції протягом усього періоду проведення Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил та умов Акції здійснюється шляхом оприлюднення Організатором Акції нової редакції Правил у тому ж порядку, що визначений для інформування про Правила та умови Акції.

 

 1. Персональні дані
  1. Участь в Акції є беззаперечним висловлюванням однозначної згоди Учасника Акції з вищевикладеним і підтвердженням того, що Учасник ознайомлений зі своїми правами, які згідно зі ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних» та положеннями чинного законодавства надаються йому як суб’єкту персональних даних.
  2. Своєю участю в Акції Учасник засвідчує свою добровільну згоду (надає дозвіл) Організатору Акції на обробку (збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання, поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу), знеособлення, знищення тощо, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем) персональних даних фізичної особи з метою персоніфікації фізичної особи як  Учасника,  у т. ч. для участі а інших акціях рекламного характеру, а також згоду на передачу (поширення) її персональних даних третім особам (в т.ч. розпорядникам персональних даних, іноземним суб’єктам відносин, пов’язаним із Організатором) з метою їхньої обробки, в тому числі для здійснення персональних комунікацій з Учасником, передачі та отримання інформації.
  3. Учасники Акції самостійно несуть відповідальність за достовірність наданої ними інформації (в т.ч. інформації щодо контактів з ними та адрес) та за невиконання (несвоєчасне виконання) Учасниками Акції своїх прав та обов’язків, передбачених Правилами, в тому числі стосовно Подарунку.
  4. Організатор Акції забезпечує захист персональних даних Учасників від незаконної обробки, а також від незаконного доступу до них відповідно до чинного законодавства України.

 

 1. Заключні положення
  1. Відповідно до вимог ст. 634 Цивільного Кодексу України, щодо договорів приєднання, а саме можливості укладання такого договору лише шляхом приєднання однієї сторони до запропонованого договору, своєю участю в Акції всі учасники погоджуються з умовами такого договору, викладеними в цих Правилах і зобов’язуються їх виконувати.
  2. У випадку виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення Правил та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором Акції відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому рішення Організатора Акції є остаточним і не підлягає оскарженню.
  3. Приймаючи участь в Акції Учасник тим самим підтверджує, що він ознайомився з Правилами Акції та згоден з їхніми умовами, а також дає свою згоду на:
   1. обробку/використання своїх персональних даних з метою, зазначеною в цих Правилах;
   2. безкоштовне використання наданої ним інформації про себе Організатором Акції з маркетинговою метою методами, які не суперечать чинному законодавству України (в т.ч. шляхом передачі третім особам);
   3. безоплатне використання його імені, по-батькові, прізвища, зображення, інтерв'ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч. право публікації (в т.ч. його прізвища, імені, по-батькові, зображення) в ЗМІ, будь-яких друкованих, аудіо-та відеоматеріалах, інтерв'ю зі ЗМІ, рекламних матеріалах, на проведення фото- та/або відеозйомки, а також для надсилання інформації, повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) на території Україні, і таке використання не буде відшкодовуватися Організатором Акції та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного кодексу України.
  4. Неухильне дотримання цих Правил та всіх умов Акції, а також надання Переможцем всіх передбачених документів та згод є необхідною умовою отримання негрошового подарунку.
  5. Організатор не несе відповідальність за достовірність наданих Учасником Акції персональних даних.
  6. Організатор Акції не несе відповідальності за невиконання своїх зобов'язань в умовах обставин непереборної сили, таких як стихійне лихо, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни в законодавстві, що діють на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора Акції обставин, якщо ці обставини перешкоджають виконанню таких зобов'язань.
  7. Організатор Акції залишає за собою право:
   1. припинити участь в Акції для Учасників, щодо яких є обґрунтовані підозри в шахрайських діях та/або іншому порушенні ними Правил та умов проведення Акції;
   2. змінювати умови, строки проведення Акції, винагороду;
   3. припинити, призупинити, скасувати проведення Акції, якщо за будь-якої причини будь-який аспект Акції не може бути реалізований так, як це було заплановано;
   4. проводити фото- та відеозйомку отримання Переможцями Акції винагороди та публікувати зазначені матеріали в мережі Інтернет, засобах масової інформації без виплати будь-якої винагороди Учаснику Акції.